11.3.2013

toivepostaus: opiskeluni&tuleva ammatti

Minua pyydettiin kertomaan hieman enemmän tuosta opiskelustani ja tulevasta ammatistani, joten tässä se nyt tulee.

koulutus on siis lapsi- ja perhetyön perustutkinto

Pääsykokeissa kesti koko päivän, siellä oli ensin kaikille hakijoille yhteisesti kirjalliset testit, jotka olivat tosi laajat. Niissä kysyttiin omia pielipiteitä erilaisiin asioihin ja piti piirrellä kuvia, niin, että ruudussa oli joku pieni pätkä esim. suora viiva jota piti sitten jatkaa. ruutuja oli muutama oliko ehkä 6kpl? jonka jälkeen tuli samanlaiset ruudut ja sama homma, mutta ei saanut piirtää samoja kuvia. Aikakin oli tietysti rajoitettu kaikissa tehtävissä. Sielä oli paljon muitakin tehtäviä, mutta en niitä nyt juurikaan muista..
Sen jälkeen menin jonottamaan opettajan haastatteluun, joka kyseli mm. motiiveja sille alalle ja keikkea muuta. Sieltä sitten menin jonottamaan psykologille, joka kyseli perhe asioita yms.
Kaikilla noilla oli siis tarkoituksena selvittää sopiiko ihminen sille alalle.

Seurakuntaopiston kampus oli tosi iso. Rakennukset oli merkattu aakkosin, tunteja saattoi olla milloin missäkin rakennuksessa. Lisäksi kampuksella oli kirjasto, liikuntasali, kuntosali, ruokala/kahvio, asuntoloita, ranta, nuotiopaikka, päiväkoti, urheilukenttä, paljon parkkipaikkoja, pyykkitupa, elokuvan kattomis huone, terveyden hoitajan huone, opon huone, opintosihteetin huone, kuraattorin ja asuntolaohjaajan huone, auditorio, semmonen kirkkohuoneen tapanen tila ja paljon muuta.

Minä asuin kampuksen asuntolassa, se oli alaikäisille opiskelijoille ilmaista, ja siihin sisältyi myöskin aamupala, kouluruokailu ja toinen lämmin ruoka koulun jälkeen. Ruoan 'maksoimme' kelakortillamme. Asuntolassa oli monenlaista aktiviteettia aina koulun jälkeen, joisihin osallistuminen oli vapaa ehtoista. PAITSI asuntolaillat, oli ekan vuoden opiskelijoille (sielä asuville) pakollisia. Koska sielä aina käytiin läpi sääntöjä yms. Asuntola soluja oli pojille yksi tila, tytöille oli muistaakseni 6. soluissa oli aina yhteinen olohuone, keittiö ja eteinen, joissain soluissa oli myös yhteset vessat/suihkut, meillä ei. Yhdessä huoneessa asui yleensä 2 oppilasta. Minullakin oli aluksi huonetoveri ja meillä oli tosi hauskaa, mutta väsymykseni takia, tarvitsin täysin oman huoneen, ja sainkin, kun oli tyhjä vapaana, samasta solusta. huoneita meidän solussa oli 7, joista yksi oli yksinhuone. meitä asusti siinä solussa sen lukuvuoden aikana parhaimmillaan 9 oppilasta. 
No mutta tuostakin saa sitten kysellä lisää, jos haluaa jotain tietää, nyt siirrytään kuitenkin itseasiaan eli siihin opiskeluun!

SRK-opistolla koulutetaan nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajia (NUVA), sosiaali ja terveysalaa (SOTE), maahanmuuttajia (MAVA), lastenohjaajia(LOLLO) ja lisäksi sielä pyöri DIAKin porukkaa ja aikuispuolen opiskelijoita. Miedän luokan tunnus oli Lopk11.
Ekan vuoden aikana ei ollut täysin välttämätöntä ostaa mitään kirjoja itse. Minä ostin kuitenkin matikan kirjan, enkun kirjan, kehityspsykologiaa lapsuudesta vanhuuteen, lapsen aika. lisäksi sain yhdeltä kurssilta: seksiä vaattet päällä ja selkee!

Oppiaineet
 • erityiskasvatuksen perusteet
  ´´opiskelija tutustuu yleisimpiin kasvun ja kehityksen häiriöihin. Hän saa tietoa erityiskasvatuksen järjestämisen periaatteista sekä erityiskasvatuksen keskeisimmistä käsitteistä. Opiskelija oppii tuntemaan erityiskasvatuksen tukitoimet sekä varhaisen puuttumisen ja erityisesti kasvatuskumppanuuden vahvistamisen merkityksen.``
 • terveystieto
  käytiin läpi kaikkii ruoka juttuja ja liikuntajuttuja. Lopuksi oli ryhmätyönä esitykset aiheista: mielenterveys ja sen merkitys ihmisen hyvinvoinnille, ihmissuhteet ja niiden merkitys ihmisen hyvinvoinnille, alkoholi ja sen merkitys ihmisen tarveyteen, tupakointi ja sen merkitys terveyteen, huumeet ja niiden vaikutus terveyteen, ravinto ja vaikutus terveyteen, liikunnanharjoittamisen vaikutukset terveyteen, miten kohotan kuntoani, seksuaalisuus ja sen merkitys ihmisen hyvinvoinnille.
 • esiopetus´´tavoitteena on, että opiskelija tietää perustiedot esiopetuksen järjestämisestä ja oppii tukemaan lapsen oppimisvalmiuksia``
  tässä aineessa oli koe.
 • uskonnollinen ja eettinen kasvatus´´opiskelija perehtyy lapsen uskonnollisen ja eettisen kehityksen piirteisiin. Hän tuntee varhaiskasvatuksen uskonnollis-katsomuksellisen orientaation ja esiopetuksen eettisen ja katsomuskasvatuksen toteuttamisperiaatteet ja pohtii omaa tehtäväänsä uskontokasvatuksen toteuttajana. Opiskelija ymmärtää lapsen oikeuden uskontoon. Hän saa valmiuksia tukea lapsen elämänpohdintaa ja herkkyyttä uskonnollisille kysymyksille. Opiskelija osaa rakentaa uskontokasvatukselle suotuisan oppimisympäristön ja välittää keskeisten vuotouisjuhlien ja juhlapyhien perinteitä.``
 • lasten kirjallisuuställä kurssilla oli kolme tehtävää. Ensimmäinen oli paritehtävä. Pari valitsi sadun/kertomuksen, luki sen muille ja pohti lukemansa erilaisia käyttömahdollisuuksia lapsiryhmässä.
  Toisena oli ryhmätehtävä. n. kolmen opiskelijan ryhmissä valmistettiin tunnilla annetusta runosta elävöitetty esitys.
  Lopuksi oli vielä yksilötehtäviä. Toinen niistä oli kirjallisuus passi, siihin piti lukea monipuolisesti lastenkirjallisuutta ja merkata niistä ylös: kuvittaja, kirjan nimi, kenelle tarkoitettu, omat kommentit ja kirjoja piti lukea: sadut x10, kertomukset x5, runot x5 ja 5-10v. realistinen kirjallisuus x5.
  Toinen yksilötehtävä oli omat lorukortit. Piti tehdä omaan käyttöön 3-6 vuotiaille lapsille johonkin teemaan liittyviä loru/runokortteja 6-10kpl.
 • varhaiskasvatustässä kurssissa käsiteltiin: kasvattajuus/minä kasvattajana, vasu perusteet, lapsilähtöisyys, lapsen osallisuus, leikki/kasvattajan rooli ja leikkiminen, varhaiskasvatuksen suunnittelu, kasvatuskumppanuus.
  tässä kurssissa oli loppu tentti.
 • äidinkieli´´kurssilla harjaannutaan erilaisiin ilmaisun keinoihin: sanattomaan viestintään, äänenkäyttöön ja havainnoliseen esiintymiseen. Opiskelija rohkaistuu esiintyjänä ja kehittää omia ilmaisu- ja vuorovaikutustaitojaan monenlaisten käytännön harjoitusten kautta. Viestintää tarkastellaan eri tilanteista käsin, myös kulttuurienvälisesti. Kurssilla tutustutaan oman alan lehtiin ja muuhun median kautta tulevaan tietoon sekä opitaan tekstin ymmärtävää lukemista. Kaunokirjallisuuteen tutustuminen integroidaan lastenkirjallisuudessa kurssiin; opiskelija pohtii lastenkirjallisuuden merkitystä ja käsittelee sitä elämyksellisesti.``
  Meidän piti lukea jokin kirja ja tehdä siitä kirjallinen kirja-arvostelu sekä esitellä se ryhmälle suullisesti. tehtiin myös pienryhmässä valitsemastamme sadusta näytelmä.
 • varhaiskasvatuspalvelut yhteiskunnassakäytiin ihan vaan läpi lasten, nuorten ja perheiden palveluja, käytiin läpi lapsen oikeudet,
 • kehitys psykologia
  ´´
  opiskelija tutustuu lapsen kokonaisvaltaisen tukemisen periaatteisiin. Hän oppii varhaisen vuorovaikutuksen, läsnä olevan aikuisen, ihmissuhteiden sekä kasvuympäristön merkityksen lapsen varhaiskehitykselle. Opiskelija perehtyy kehityksen osa-alueisiin. Hän oppii ymmärtämään leikin keskeisen merkityksen lapsen kehityksessä. Opiskelija harjaantuu lapsen havainnoinnissa.`` Tässä kurssissa oli myös olennaista erilaiset tunteet, tunnetilat. Tällä kurssilla oli myöskin lopputentti.
 • ensiapuEA1.
  Käytiin ensin teoriassa läpi kaikkii ensiapuun littyviä juttuja ja välineitä ja katottii pari videotakin. Sitte alettii harjottelee erilaisia juttuja toisillamme ja sit tekohengityksen antoa sellasilla kunnon nukeilla, oli myös vauvan elvytystä, se oli tosi pelottavaa vaikka kyseessä olikin nukke. Tästäkin oli loppu tentti.
 • persoonallisuuden kasvuTällä kurssilla käsiteltiin todella paljon erilaisia tunteita, sosiaalista verkostoa, persoonallisuutta, itsetuntoa.
 • lasten ohjaajan työ´´Ammatillinen kasvu on yksilön valmiuksien ja erilaisten ammatillisten taipumusten ja pyrkimysten kehittymistä ja muuttumista. Ammatillinen kasvu prosessi käsittää myös ammatillisen sosialisaation, johon kuuluu ammatti-identiteetin synty ja ammattiin liittyvän moraalikoodiston eli ammattietiikan omaksuminen.`` Tällä kurssilla käytiin vaan läpi pehmolelujen merkitystä, ryhmä juttuja.. ei oikeen mitään siis, ja kurssikin oli tosi lyhyt.
 • lastenhoitotällä kurssilla käytiin kaikkia lasten sairauksia/tauteja, miten niitä hoidetaan ja havaitaan, lapsen turvallisuutta, vauvan elintavat, päiväkoti-ikäisen infektiot, vauvojen ja lasten unijuttuja, rokotuksista, ruikavalio ja vitamiini, ikävaiheita lapsuudessa, vanhemmuus ja sen tukeminen..
 • kristillinen usko ja etiikkatarvineeko tästä sen enempää, eiköhän kurssin nimi kerro jo kaiken... tässä kurssissa oli loppu tentti.
 • liikunta kasvatuställä kurssilla käytiin lasten liikunnan ohjauksen tyylit, 'theraplay' eli terapeuttinen vuorovaikutus leikki, leikin ohjaus, satuliikunta, erilaisia lasten leikkejä, ja tehtiin omat liikuntasuunnitelmat.
 • englantiKäytiin ammattisanastoa enkun kielellä yms.  tästäkin oli loppu koe.
 • matematiikkaihan perus juttuja, suoritin tän kurssin tenttimällä
 • Draamakasvatustässä kurssissa ei tullut mitään papereita ollenkaan, tehtiin vaan erilaisia esityksiä lähinnä..
 • musiikki kasvatuslauleltii lasten lauluja ja mikä merkitys musiikilla on lapsiin
 • kuvataidetehtiin kaikkii erilaisii töitä ja sit ne piti aina esitellä muille lopuksi, siellä kurssilla piti myöskin kirjoittaa oppimispäiväkirjaa.
 • tieto- ja viestintätekniikkaeli toisin sanoen ATK, ekaks siel harjoteltiin erilaisia juttuja mitä niil ohjelmil voi tehdä ja sitte oli koe, mis oli pitkä teksi ja ohjeet kuinka se pitää muokata.
 • Vapaastivalittavat: seksuaalikasvatussiel oli tosi vaikeita pohdinta tehtäviä niistä kahdesta kirjasta, jotka oli seksiä vaattet päällä ja selkee! Piti myös tehdä seksuaalikasvatus suunnitelma 3-6 vuotiaille lapsille, seksuaalikasvatuksen tuokio lapsille aiheena itsetunto. Käsiteltiin myös ihmiskäsitys.
 • vapaastivalittavat: puhu rohkeastiSillä kurssilla pidettiin erilaisia puheita, joihin opettaja ensin piti aina johdannon. puheet oli: vaikuttava puhe, tilanne puhe ja sitte sellannen mis meijän puheet kuvattiin ensin valmistelemattomana jostain aiheesta ja sen jälkeen samasta aiheesta valmisteltu puhe.
 • vapaastivalittavat: psykologia
  ´´
  tavoitteet: perhetyminen yksilön toimintaan ja siihen vaikuttaviin psyykkisiin tekijöihin ja oman itsetuntemuksen kehittäminen suhteessa ihmissuhdetyöhön.`` kurssilla käsiteltiin: ihminen jakamattomana kokonaisuutena, tahtova ihminen, tunteva ihminen, ymmärtävä ihminen, minä ja muut- yksilö ryhmässä. Tunnilla oli aina erilaisia tehtäviä aiheeseen liittyen.

Melko koulun alussa oli sellanen, et meijän piti käydä jossain päiväkodissa haastattelees sen työntekijää ja tehdä siitä raportti. Lisäksi meillä oli TEV-jakso heti sykyllä ja se kesti vaan 2vk.
Sitte keväällä oli TOP-jakso, joka kesti 5vk. Molemmilla kerroilla olin töissä täällä Kouvolan suunnilla yhdessä päiväkodissa ja viihdyin todella hyvin, nautin todella työstäni, vaikkakin tolla toisella kerralla olinkin jo raskaana enkä siitä syystä kovin hyvin jaksanut kaikkea mitä olisin halunnut jaksaa. Molemmilta työjaksoilta piti pitää työpäiväkirjaa. Tolla TOP-jaksolla oli myöskin vikalla viikolla näyttö.

Joitain koulun tunteja pidettiin kesällä ulkonakin, ja se oli tosi kivaa! :) Tauot oli aina sovittavissa ja tiukkis opettajia ollut montaa. Jo ekalla vuodella sai todella todella laajan opin lapsista, ja tuo koko koulutushan kestää sen kolme vuotta.

Tuolta voin siis lähteä töihin päiväkotiin (tai vastaavaan), seurakunnan perhe- ja lapsitoimintaan, iltapäiväkerhoihin, eskariin..

Suosittelen tota kyllä kaikille, jotka lapsista pitää ja haluaa perusteellista tietoa ja oppia lapsista ja niiden kehityksestä yms.  Tuo kyseinen koulu löytyy siis Järvenpäästä sekä Lahdesta.

Pahoittelen kirjoitusvirheitä! Ja toivottavasti tämä nyt vastasi sitä mitä multa pyydettiin! :)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kiitos kommentistasi ♥